SOMEP Romania

Atelier prelucrari mecanic

Prelucrari prin aschiere

In atelierul nostru se pot realiza piese de serie mica si unicat prin prelucrari prin aschiere, putand realiza:

- frezari pe freza clasica HxhxL

- strunjiri pe strung clasic HxhxL

- rectificari plane HxhxL